K o n z e p t i o n e l l e  F o t o g r a f i e  -   E i n z e l a u s s t e l l u n g e n - G r u p p e n a u s s t e l l u n g e n
BLUTROT


Künstlerhaus Klagenfurt
16.03.2017 - 22.04.2017
different eyes #2 Europäischer Monat der Fotografie 2012

Galerie Martinz, Wien
05.11.2012- 30.11.2012Leere Lokale - lokale Leeren  SOHO

REMAprint, Wien
13.05.2012 - 26.05. 2012